THÔNG TIN CHI TIẾT

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY THUỶ SẢN VIỆT NAM

Địa điêm: Hồ Huấn Nghiệp, Quận 1, TP HCM

Quy mô: 1 hầm + 10 sàn

Phạm vi công việc: Thiết kế nôi thất – Thi công trang trí nội thất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI