THÔNG TIN CHI TIẾT

Chủ đầu tư CÔNG TY CP GANG THÉP NGHI SƠN

Địa điểm: Nghi Sơn, Thanh Hoá

Quy mô dự án: 800 phòng KS 4* + 70 villa

 

Phạm vi công việc: Tư vấn quản lý dự án – Tư vấn đấu thầu và xét chọn thầu – Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI