Graphics Designer

SỐ LƯỢNG: 01 nhân sự MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm thiết kế Maquette Quảng cáo theo yêu cầu từng dự án Phát triển ý tưởng và thực hiện concept cho các dự án marketing Online, facebook, content online và offline… theo yêu cầu của từng sản phẩm/dịch vụ. Giám sát chất lượng thiết kế…

Details

Graphics Designer

SỐ LƯỢNG: 01 nhân sự MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm thiết kế Maquette Quảng cáo theo yêu cầu từng dự án Phát triển ý tưởng và thực hiện concept cho các dự án marketing Online, facebook, content online và offline… theo yêu cầu của từng sản phẩm/dịch vụ. Giám sát chất lượng thiết kế…

Details