ĐẦU TƯ & KHAI THÁC

Đầu tư được xem là một trong những loại hình kinh doanh nổi bật mang đến một nguồn thu nhập đáng để. Với tư duy chiến lược nhạy bén, khả năng tài chính vững mạnh và mục tiêu định hưỡng rõ ràng trong việc chọn lựa các sản phẩm bất động sản để đầu tư. UNIPRO đã chứng minh vị thế đáng giá trên thị trường bất động sản với việc đầu tư thành công nhiều hạng mục to lớn.

CÁC THƯƠNG HIỆU ĐANG KHAI THÁC

 

TƯ VẤN M&A

M&A được biết đến là hoạt động chiếm quyền kiểm soát qua các giao dịch sáp nhập, mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp. Qua đó, người mua sẽ sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó, tư vấn M&A là vô cùng quan trọng để giúp cho doanh nghiệp hiểu được tiềm năng tăng trưởng, khả năng sinh lời trong tương lai, dịch vụ tư vấn còn giúp quá trình M&A giữa bên mua và bên bán diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Hiện nay do nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới, rất nhiều các doanh nghiệp và cá nhân muốn thông qua hình thức M&A để thực hiện, mở rộng kinh doanh. Với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường bất động sản và nắm bắt được xu hướng, UNIPRO đã thực hiện sứ mệnh tư vấn, môi giới cho các doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài về các vấn đề mua bán và sáp nhập doanh nghiệp để mang đến các giá trị chất lượng dài hạn cho cả người mua và người bán.

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quản lý dự án là một công việc mang đầy tính khoa học và nghệ thuật được thể hiện qua việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm mang đến sản phẩm hiệu quả kèm theo phương pháp quản lý khoa học sẽ điều chỉnh sự cân bằng của các yếu tố cần thiết là: Khai thác được nguồn nhân lực một cách khéo léo, đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng công việc, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. UNIPRO với kinh nghiệm và những thành công trong thị trường Bất động sản luôn cam kết mang kết những bước đột phá tầm cỡ. Điều đó được thể hiện chi tiết cụ thể qua việc quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro và bao gồm đa dạng các nội dung quản lý khác.

Investment & Development

ĐẦU TƯ & KHAI THÁC

Đầu tư được xem là một trong những loại hình kinh doanh nổi bật mang đến một nguồn thu nhập đáng để. Với tư duy chiến lược nhạy bén, khả năng tài chính vững mạnh và mục tiêu định hưỡng rõ ràng trong việc chọn lựa các sản phẩm bất động sản để đầu tư. UNIPRO đã chứng minh vị thế đáng giá trên thị trường bất động sản với việc đầu tư thành công nhiều hạng mục to lớn.

CÁC THƯƠNG HIỆU ĐANG KHAI THÁC

 

M&A Consulting

TƯ VẤN M&A

M&A được biết đến là hoạt động chiếm quyền kiểm soát qua các giao dịch sáp nhập, mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp. Qua đó, người mua sẽ sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó, tư vấn M&A là vô cùng quan trọng để giúp cho doanh nghiệp hiểu được tiềm năng tăng trưởng, khả năng sinh lời trong tương lai, dịch vụ tư vấn còn giúp quá trình M&A giữa bên mua và bên bán diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Hiện nay do nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới, rất nhiều các doanh nghiệp và cá nhân muốn thông qua hình thức M&A để thực hiện, mở rộng kinh doanh. Với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường bất động sản và nắm bắt được xu hướng, UNIPRO đã thực hiện sứ mệnh tư vấn, môi giới cho các doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài về các vấn đề mua bán và sáp nhập doanh nghiệp để mang đến các giá trị chất lượng dài hạn cho cả người mua và người bán.

Property Management

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quản lý dự án là một công việc mang đầy tính khoa học và nghệ thuật được thể hiện qua việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm mang đến sản phẩm hiệu quả kèm theo phương pháp quản lý khoa học sẽ điều chỉnh sự cân bằng của các yếu tố cần thiết là: Khai thác được nguồn nhân lực một cách khéo léo, đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng công việc, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. UNIPRO với kinh nghiệm và những thành công trong thị trường Bất động sản luôn cam kết mang kết những bước đột phá tầm cỡ. Điều đó được thể hiện chi tiết cụ thể qua việc quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro và bao gồm đa dạng các nội dung quản lý khác.

null

UNDERSTANDING MARKETS

null

QUALITY PRODUCT

null

PROFESSIONAL NEGOTIATORS

null

TIME MANAGEMENT

null

FINANCIAL STABILITY

PROPERTY SPOTLIGHT

PROJECTS REFERENCE

GET IN TOUCH +

PARTNERS AND AFFILIATES